Express studio

Når du trenger en kameratekniker som besørger at streamingen fungerer feilfritt. Vi bruker 2 kameravinkler som gir mulighet for flere utsnitt pluss mikrofonsystem og tilhørende styring.

Du får en sending med enkel variasjon i bilde og innhold med profesjonell lyssetting i flotte omgivelser. Passer perfekt for pressemeldinger, presentasjoner, webinar og andre mindre krevende produksjoner.

Du du vil kunne se din egen presentasjon eller notater på egen skjerm foran deg.

Fra kr 15.000

Eksempler på produksjoner

Her kan du se noen eksempler på produksjoner vi har gjort som passer inn under denne pakken.