Lærlingesamlingen – BYGGOPP

Lærlingesamlingen – BYGGOPP

Hvordan foregår produksjonen?

I dette møtet vil du som gjest kunne logge på ZOOM møtet som vi har gjort klart for deg. Det kan også være lurt å besøke denne siden jevnlig for å se om det er gjort endringer i produksjonen.

Last ned PRESENTASJONSMAL

Her laster du ned presentasjonsmalen som skal benyttes under sendingen slik at alle benytter en mal med samme merkevare og visuelle profil. Denne malen er kvalitetssikret av  oppdragsgiver i samarbeid med Tromsø Streamingstudio. I malen finner du gode eksempler og instruksjoner for hva vi forventer at du som innleder tar med i og bruker presentasjonen. 

Last opp din presentasjon

Her laster du opp presentasjonen din. Du skal laste opp din presentasjon her også om du skal styre den under ditt innlegg. Du må også angi om du benytter lyd/film på noen av sidene.

Dersom presentasjonen din er så stor at du ikke får sendt den i dette skjemaet, kan du overføre den via  vår WeTransfer tjeneste.   

BRUK HELST KABLET NETT

Vi anbefaler at du bruker kablet internett med så bra kapasitet som mulig. Dette sørger for en stabil og som regel høyere kvalitet på det endelige resultatet.

Hastighetstest

Ved at du bruker kablet internett på din maskin er vi sikret en god og stabil forbindelse mellom deg og vårt kontrollrom. Vi anbefaler at du gjør en hastighetstest og noterer deg resultatet slik at vi får vite dette.
Test hastigheten

Ikke bruk WiFi / Trådløst

Basert på erfaring fraråder vi å bruke trådløs WiFi. Selv om du har erfart at det fungerer greit på f.eks. Teams / Zooom / WebEx el. så bør du vite at vi bruker høyere kvalitet på både lyd og video, som igjen fører til økt belastning på linjen enn du ellers er vant til.

Bruk Wi-Fi kun i nødsfall

Ved å bruke Wi-Fi er man mer utsatt for endring i kapasitet underveis, og det som først oppleves å være bra, kan noen minutter senere ha endret seg drastisk. Spesielt hvor det er flere brukere/maskiner som er tilkoblet det trådløse nettet. Vi anbefaler at du gjør en hastighetstest og noterer deg resultatet slik at vi får vite dette.
Test hastigheten

Koble opp på ZOOM?

Zoom ID: 890 6278 1830
Zoom passord: 9000

Når du er klar til å gjøre opptak eller gå live gjøres dette via en teknisk løsning som heter Zoom.

Det er en fordel om du laster ned programmet til din maskin i god tid før det skal brukes.

Når du kobler deg opp, er det vi i regi/studio som opptrer som teknisk møteleder, og kobler deg sammen med resten av produksjonen. Du vil kunne se og høre de som er i studio og de vil som regel introduserer eller ha en kort samtale med deg før du fortsetter med ditt innlegg.

Du bør aller helst delta via PC/MAC som er koblet til kablet nett og helst ikke via trådløst nett. 

Viktig: Se praktiske tips nedenfor slik at du kan gjøre nødvendige forberedelser og sørge for god lyd og bra bilde i din ende. 

Tips for bedre resultat

Lyd / mikrofon

Finn et stille sted uten forstyrrelser ute- og innenfra

Bruk headset med mikrofon dersom du har det tilgjengelig

Slå av mikrofonen når du ikke prater

Ikke bruk tastaturet dersom mikrofonen er aktiv.

Omgivelser

Unngå fellesarealer som stue og kjøkken

Ha en enkel og ren bakgrunn

Ha godt med lyst mot ansiktet

Unngå sterkt lys i bakgrunnen som f eks. stor lampe eller vindu

Plasser lampen bak dataskjermen Skru gjerne ned lysstyrken på skjermen

bilde / Kamera

Posisjoner kameraet ditt i øyehøyde

Plasser deg midt selv midt i bilde

Huskt at kameraet alltid er på

Se i web-kameraet når du prater, ikke på skjermen

Embedkode for sendingen

Her kan du kopiere embedkoder for denne sendingen slik at du kan legge inn videostream på egen nettside. Det er anbefalt å bruke responsiv kode, men dersom den ikke skulle fungere kan man istedet velge å bruke de to andre alternativene med fast bredde. Denne kan også endres dersom det er behov for det. Klikk på den aktuell knappen for å kopier koden og lim deretter inn i redigeringsverktøy for nettsiden.