Sjømatrådet – Årskonferanse

Tips: Bruk kapittel velger nede til høyre i videospiller for å hurtig hoppe til aktuelle deler av filmen.

Studioproduksjon basert på en mer kompleks produksjonstype. Opptak med bruk av flere kamera, både bevegelige og faste vinkler for å skape en mer dynamisk opplevelse for seeren. Prompter gjør det enklere for den enkelte å formidle lengre manus og med tillegg av grafisk etterproduksjon bidrar til en bedre produksjonskvalitet. Bruk av merkevare videoer og farge i scenografien er også med på å gi et profesjonelt uttrykk gjennom hele produksjonen.