Standard Studio

Vårt mest populære studiooppsett. Inkludert er en kameraoperatør som sørger for at bildeutsnitt og innhold hele tiden er optimalt. Produsenten sørger for bildemiks , lyd og lys samt har kontroll på at streamingen fungerer feilfritt. Du får en sending som består av opp til 4 kameravinkler. Dette gir en bedre opplevelse for seeren, i og med at variasjonen skaper mer dynamikk i sendingen..

Du får en sending med mer variasjon i bilde og innhold og ennå mer omfattende lyssetting i et større areal. Passer perfekt for en litt mer profesjonell produksjon hvor man vektlegger kvalitet, aktive bilder, konferanser, webinar og andre noe mer krevende produksjoner.

Du du vil kunne se din egen presentasjon, notater og kjøreplan på egne skjermer plassert foran deg

Fra kr 25.000

Eksempler på produksjoner

Her kan du se noen eksempler på produksjoner vi har gjort som passer inn under denne pakken.