her handler det om ekstra tilvalg for Etterproduksjon

Når en produksjon er ferdig, kamera er slått av, publikum har forlatt og lysene dempes – da starter ofte arbeidet med å redigere, justere, klippe opp, arkivere og publisere opptakene. Ved å ta vare på og sørge for et godt etterarbeid vil verdien av innsatsen øke.

TILVALG for Etterproduksjon