her handler det om ekstra tilvalg for Forproduksjon

En profesjonell produksjon krever godt forarbeide. Også en live stream. Derfor tilbyr vi mange forskjellige tillegg som kan bidra til å løfte produksjonen og redusere det vi gjerne kaller konferansetretthet.

TILVALG for Forproduksjon