Automatisk kameraslider/robot

Pris fra 1000,-

For å kunne ha ennå mer liv i bildet kan man benytte en kamerarobot som programmeres til å følge deg under hele sendingen. På denne måten får man en ekstra kameravinkel som bidrar til en høyere produksjonskvalitet, men uten å måtte ha ekstra personell for å manuelt bemanne dette kameraet.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om Automatisk kameraslider/robot

Automatisk kameraslider/robot