Automatisk kameraslider/robot

For å kunne ha ennå mer liv i bildet kan man benytte en kamerarobot som programmeres til å følge deg under hele sendingen. På denne måten får man en ekstra kameravinkel som bidrar til en høyere produksjonskvalitet, men uten å måtte ha ekstra personell for å manuelt bemanne dette kameraet.

Prompter

En prompter en en videoskjerm som viser deg tekst eller innhold rett foran kameralinsen slik at du kan lese rett fra den uten at seeren legger merke til at du leser fra en ferdig tekst som ruller på din skjerm.