Nordnorsk arkitekturpris

Informasjon om hvordan kobles til kommer ca 30 minutter før testing og vil ofte være identisk med den som skal brukes under selve sendingen.  Presentasjoner skal sendes til: mariaskaret@gmail.com med kopi til produksjon@mediaevent.no